Aikido in trainingen

Gedrag roept gedrag op. Veelal handelen we in reactie op anderen en zijn we daarmee dikwijls speelbal van onze omgeving.
Het gaat er in Aikido om steeds vanuit jezelf te handelen, te vertrouwen op je innerlijke kracht en goedheid en je verbonden te weten met je centrum.
Fysiek betekent dat: leren ontspannen te handelen vanuit je lichaamscentrum (‘hara’, ofwel onderbuik). Mentaal gaat het om het richten van je ‘ki’ ofwel je aandacht, je energie, je ‘spirit’.
DSC_0377Beide komen tot uitdrukking in een aantal belangrijke (ki)principes van Aikido: ‘aarden/gronden’, ‘ontspannen’, ‘centreren’ en ‘verbinden/contact’. In mijn trainingen werk ik uitvoerig met deze ki-principes: ervaren en integreren. De kracht van de geest of aandacht (ki) reikt verder dan louter analytisch of rationeel denken: er is ook de scheppende kracht van het denken en van de verbeelding  en het denken voorbij paradoxen (bekend uit de Zen-traditie). En er is ook zoiets als ‘gut feeling’, een onderbuik gevoel, of intuïtie. Lichaam en geest zijn wonderlijk met elkaar verbinden, twee-in-een. Lichaamsbewustzijn, (leren) luisteren naar je lichaam is van wezenlijk belang. Tenslotte gaat het erom hoofd, hart en buik (zie kalligrafie onder) met elkaar te verbinden en van daaruit handelen.x (2)Naast Aikido gebruik ik in mijn trainingen ook andere bronnen en methodes (zoals RET, NLP, mindfulness, meditatie, lichaamswerk), en werk ik steeds op 3 niveaus: lichaam (fysiek, emotioneel), geest (mentaal, spiritueel) en handelen (doen en laten).Zo worden de trainingen een middel om een positieve levenshouding te ontwikkelen en om meer in contact met je eigen kern te komen, je innerlijke kracht aan te spreken en daarmee het mooiste in jezelf naar boven te halen. Voorbeelden van trainingen zijn leiderschapstrainingen, of trainingen in omgaan met lastig c.q agressief gedrag (klanten, cliënten, collega’s), teamtraining. Voor opdrachtgevers, zie hier.
Foto-VLQZZTI6IMG_9313Foto’s zomerweek in Frankrijk: “Aikido en innerlijk leiderschap” (video van een meditatieve zwaardoefening (hojo))

Geef een reactie